Piotr Brzózka

Spis treści:

Artykuł | Gorączka

Angina u dziecka – ile trwa i jak się objawia?

Spis treści:

Przedstawione poniżej treści nie mają charakteru promocyjnego. Ich wyłącznym celem jest edukacja i podniesienie poziomu wiedzy odbiorcy na temat zdrowia. Należy jednak pamiętać, że żadna z informacji nie może zastąpić porady lekarskiej lub konsultacji z farmaceutą.

Angina u dziecka zazwyczaj wiąże się z wysoką temperaturą oraz silnym bólem gardła, występują też inne objawy. Jakie? Wiele zależy od podłoża – bakteryjnego lub wirusowego.

Czym jest angina u dziecka?

Angina jest chorobą zakaźną górnych dróg oddechowych. W nomenklaturze medycznej określana jest mianem ostrego zapalenia gardła i migdałków podniebiennych. Angina u dziecka może mieć podłoże:

 • wirusowe - zakażenia tego typu odpowiadają za 70-85 procent infekcji (dane: M. Dziekiewicz i A. Radzikowski; B. Skotnicka). Najczęściej powodowane są przez ryno- oraz koronawirusy, nieco rzadziej enterowirusy, adenowirusy, wirusy grypy i paragrypy, a także wirus opryszczki typu 1 i 2 oraz Epsteina-Barr (EBV). Angina wirusowa u dziecka jest typowa dla najmłodszych pacjentów (mniej więcej do trzeciego-piątego roku życia), w tym także niemowlaków. Chorują na nią również osoby dorosłe;
 • bakteryjne – w tym przypadku głównym czynnikiem etiologicznym jest paciorkowiec β-hemolizujący grupy A – Streptococcus pyogenes. Zakażenia tego typu są rzadsze, ale mają przeważnie cięższy charakter. Przeważnie infekcje bakteryjne dotykają dzieci w przedziale 5-15 lat.

 

 

Objawy anginy u dzieci

Objawy anginy u dzieci różnią się w zależności od etiologii. Przykładowo, choroba wywołana przez adenowirusy charakteryzuje się występowaniem takich symptomów, jak:

 • wysoka gorączka (powyżej 39 stopni);
 • zapalenie migdałków, często z nalotem włóknikowym;
 • powiększenie węzłów chłonnych podżuchwowych;
 • zapalenie spojówek (stosunkowo rzadkie).

Dla porównania, do typowych objawów anginy powodowanej przez enterowirusy należą:

 • ból gardła;
 • utrudnione połykanie;
 • gorączka;
 • pęcherzyki na podniebieniu, przechodzące w owrzodzenia.

Za najcięższą postać uchodzi angina bakteryjna. W jej przebiegu mogą się pojawić:

 • temperatura powyżej 38 stopni, często znacznie wyższa;
 • bardzo silny ból gardła, utrudniający połykanie;
 • tkliwe i powiększone węzły chłonne;
 • naloty włóknikowe na migdałkach;
 • wybroczyny na podniebieniu;
 • zaczerwienie, rozpulchnienie błon śluzowych jamy ustnej;
 • wymioty (u małych dzieci).

Czy przy anginie jest kaszel i katar? Zgodnie ze skalą Centora przy rozpoznawaniu anginy paciorkowcowej kaszel nie występuje. W anginie o etiologii wirusowej objawy te są możliwe, ale nie jest to szczególnie charakterystyczne dla tej choroby.

Czy przy anginie jest gorączka?

Cechą wspólną wszystkich praktycznie odmian choroby jest wysoka temperatura, sięgająca nawet 39 - 40 stopni Celsjusza. Ile dni utrzymuje się gorączka przy anginie u dziecka? Tak jak w przypadku wielu innych infekcji bakteryjnych lub wirusowych, zazwyczaj jest to około 3-5 dni.

Gorączka spełnia określoną, pożyteczną rolę – jest znakiem świadczącym o tym, że organizm podjął walkę z chorobą. Sama jednak w sobie jest objawem uciążliwym, męczącym, a w przypadku osiągnięcia naprawdę wysokich wartości – wręcz niebezpiecznym. Dlatego należy ją zbijać. Najskuteczniejszym sposobem są leki, takie jak ibuprofen. Jest to jedna z niewielu substancji o działaniu przeciwgorączkowym, która może być przyjmowana przez dzieci, w tym nawet niemowlęta (po ukończeniu 3 miesięcy). Co ważne, ibuprofen wykazuje też działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Pamiętaj, że spadek temperatury może się wiązać z intensywnym poceniem, dlatego ważne jest, by poić dziecko dużą ilością płynów, tak by zapobiegać odwodnieniu.

Jak długo zaraża chory na anginę?

Jak długo chory na anginę zaraża osoby w swoim otoczeniu? W tym przypadku znów wiele zależy od podłoża choroby, ale też tego, czy zostało wdrożone odpowiednie leczenie. Zarażanie anginą jest możliwe już na dwa dni przed wystąpieniem objawów. W przypadku infekcji wirusowej, chory może stanowić zagrożenie dla otoczenia nawet przez trzy tygodnie.
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku anginy bakteryjnej. Pacjent przestaje zakażać po upływie 24 godzin od momentu wdrożenia antybiotykoterapii. Do tego czasu powinien pozostawać w izolacji, na tyle, na ile jest to możliwe.

Co na anginę u dziecka?

Leczenie anginy u dzieci wymaga konsultacji lekarskiej. Kluczowe jest rozróżnienie dotyczące podłoża choroby. W przypadku anginy paciorkowcowej, oprócz podawania leków przeciwgorączkowych, zaleca się wdrożenie antybiotykoterapii wskazanej przez lekarza.

Należy pamiętać, że antybiotyki zwalczają wyłącznie bakterie. Bezzasadne zatem jest ich podawanie w przypadku infekcji wirusowych. Nadużywanie antybiotyków to jeden z najczęściej popełnianych błędów w leczeniu tego typu schorzeń. Pamiętaj – anginę wirusowo leczy się wyłącznie w sposób objawowy, a podstawowym działaniem jest zbijanie gorączki oraz łagodzenie bólu gardła.

Konsultacja merytoryczna: lekarz pediatra Joanna Kosielska

Źródła:

 • Marcin Dziekiewicz, Andrzej Radzikowski, Angina paciorkowcowa – zasady diagnostyki i leczenia, Pediatria i Medycyna Rodzinna 2016, 12 (2)
 • Bożena Skotnicka, Zapalenie gardła i migdałków podniebiennych
 • Jeffrey R. Avner, Ostra gorączka, Pediatria po Dyplomie, Październik 2009, Vol. 13 Nr 5.

Tagi:

Czytaj także

Poznaj produkty
Ibufen®